Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΤτΕ: Πτώση στα μέσα επιτόκια δανείων και καταθέσεων τον Αύγουστο

Τράπεζες - Χρήμα Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2012 14:22
ΤτΕ: Πτώση στα μέσα επιτόκια δανείων και καταθέσεων τον Αύγουστο

Πτώση σημείωσαν τον Αύγουστο, τόσο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων όσο και το αντίστοιχο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ.

Πιο συγκεκριμένα, αμετάβλητα παρέμειναν τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις στο 0,47% και 0,40% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε περαιτέρω πτώση κατά 26 μονάδες βάσης (0,26%) και διαμορφώθηκε στο 4,56%.

Το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρουσίασε πτώση κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,72%.

Όσον αφορά στα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοιχτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρουσίασε πτώση κατά 8 μονάδες βάσης στο 14,83%.

Αντίθετα, σημαντική άνοδο κατά 44 μονάδες βάσης παρουσίασε το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος, που διαμορφώθηκε στο 8,32%, έναντι 7,88% τον προηγούμενο μήνα.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασε πτώση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,57%.

Παρόμοια εικόνα παρουσίασε και το μέσο επιτόκιο της αντίστοιχης κατηγορίας επαγγελματικών δανείων, το οποίο μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 10,14%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε σημαντική μείωση κατά 43 μονάδες βάσης στο 7,24% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, μείωση κατά 3 μονάδες βάσης στο 6,39% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ, ενώ για τα δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ παρουσίασε άνοδο κατά 11 μονάδες βάσης στο 5,82%.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης στο 2,99%.

Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις να παρουσιάσει πτώση κατά 4 μονάδες βάσης στο 5,85%.