Τράπεζες: Τα stress tests ήρθαν, τα κεφάλαια θα έρθουν, αλλά που θα πάνε αυτή τη φορά;

Γράφει ο 
Απόψεις Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015 21:36

Τα stress tests έγιναν γνωστά σήμερα, με λίγο - πολύ αναμενόμενες τις κεφαλαιακές ανάγκες των 4 συστημικών τραπεζών. Οι ανάγκες,λοιπόν, διαπιστώθηκαν. Ζητούμενο πλέον, η είσοδος νέων υγιών κεφαλαίων και η διοχέτευσή τους στην αγορά, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από τις οφελούμενες επιχειρήσεις, μήπως γυρίσει ο τροχός...

Το αντίστοιχο νομοσχέδιο ψηφίστηκε στη Βουλή και αυτό που αναμένουν όλοι τώρα είναι η εύρεση των αναγκαίων ανά τράπεζα κεφαλαίων. Όπως ανακοινώθηκε, το κεφαλαιακό έλλειμμα των τεσσάρων τραπεζών ανέρχεται στα 14,4 δισ. ευρώ με βάση το δυσμενές σενάριο, ενώ η υστέρηση στην περίπτωση υιοθέτησης του βασικού σεναρίου ανέρχεται 4,4 δισ. 

Πέραν του τι θα αποφασιστεί τελικά, αν δηλαδή οι τράπεζες θα προχωρήσουν ακολουθώντας το δυσμενές ή το βασικό σενάριο, (αλλά το πιθανότερο είναι να ακολουθηθεί ενισχυμένο κατά κάποιο τρόπο το βασικό σενάριο), οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το ποσό τελικά θα είναι μικρότερο εξαιτίας δύο σημαντικών γεγονότων: 

α) Λόγω της επικείμενης πώλησης περιουσιακών στοιχείων - π.χ. η Finansbank για λογαριασμό της Εθνικής και 

β) Λόγω της συμμετοχής των υφιστάμενων ιδιωτών μετόχων.

Το επίμαχο σημείο και ίσως το σημαντικότερο όλων, αναφέρεται κυρίως στο τι ποσοστό θα διακρατήσει τελικά το ΤΧΣ σε εκάστη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, στοιχείο που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις που θα ληφθούν για τη μελλοντική πορεία τους.

Αν μάλιστα υπολογιστεί ότι οι νέες κοινές μετοχές, που θα λάβει το ΤΧΣ, θα έχουν πλήρη δικαιώματα, δηλαδή και δικαίωμα ψήφου, τότε αποκτά πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον το τι ποσοστό θα καταλήξει τελικά να κατέχει το Ταμείο σε κάθε μία από τις τέσσερις τράπεζες.

Επιπλέον, όμως, και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και τις πληροφορίες, το ΤΧΣ θα αποκτήσει ποσοστό και στην Attica Bank, η οποία με βάση τη διάγνωση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) χρειάζεται πάνω από 1 δισ. κατά το δυσμενές σενάριο και 857 εκατ. ευρώ, αν υιοθετήσει το βασικό σενάριο!

Παρά το γεγονός ότι η ΤτΕ φαίνεται να εξάντλησε κάθε περιθώριο αυστηρότητας, αποτελεί μεγάλη έκπληξη και συνιστά εξίσου μεγάλο πρόβλημα το γεγονός ότι μία τράπεζα με ενεργητικό 3 δισ. ευρώ περίπου, χρειάζεται 1 δισ. ευρώ για να καλύψει τις κεφαλαιακές της ανάγκες...

Συμπερασματικά, οι κινήσεις που έγιναν μέχρι τώρα από τις διοικήσεις των τραπεζών (εκκίνηση διαδικασιών πώλησης θυγατρικών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, εξαγορά ομολογιακών σειρών και πραγματοποίηση επαφών με ξένους θεσμικούς), πείθουν ότι τελικά τα συνολικά κεφάλαια που θα απαιτηθούν για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες θα είναι κατά πολύ μικρότερα, των αρχικά εκτιμώμενων από διάφορους «παράγοντες» και «ειδήμονες», εντός και εκτός χώρας. 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, είναι απολύτως αναγκαίο και οι υφιστάμενοι ιδιώτες μέτοχοι να μετάσχουν με τα ποσοστά και τα κεφάλαια που τους αναλογούν, αλλά κυρίως αποτελεί μεγάλο στοίχημα και η είσοδος νέων ιδιωτικών κεφαλαίων στις τράπεζες, προκειμένου να εισρεύσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα χρήμα στην αγορά και κυρίως στις επιχειρήσεις, με πρωτεύοντα τον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και όσων από τις μεγαλύτερες μπορούν να δημιουργήσουν και να εγγυηθούν νέες μόνιμες θέσεις εργασίας.

Διαφορετικά, αν δεν εξασφαλιστεί αυτός ο μίνιμουμ όρος, τότε θα μιλάμε για άλλη μία ανακεφαλαιοποίηση, της οποίας τα αποτελέσματα δεν εμφανίστηκαν ποτέ στην αγορά και δεν εισέρευσε ποτέ πραγματικό χρήμα, απολύτως αναγκαίο για την μερική, έστω, ανάκαμψη της πολύπαθης ελληνικής οικονομίας.

Στην απευκταία αυτή περίπτωση, βέβαια, θα μιλάμε για κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας, με πρωτοφανείς συνέπειες για τη χώρα, τους πολίτες της και τον παραγωγικό και επιχειρηματικό ιστό της. Καλύτερα να μην το σκεφτόμαστε και κυρίως ας φροντίσουμε όλοι μας, στο μέτρο που αναλογεί στον καθένα από τη θέση του, να μην συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο και ολέθριο. Και ακριβώς για το λόγο αυτό, είναι βαρύτατες οι ευθύνες, όσων έχουν την πρώτ και κύρια ευθύνη - σε πολιτικό, οικονομικό και τραπεζικό επίπεδο.

Προσθήκη σχολίου