Εθνική Ασφαλιστική: Ερωτηματικά προς ενοικίαση

Scripta Manent - Παρασκήνιο Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013 00:21
Εθνική Ασφαλιστική: Ερωτηματικά προς ενοικίαση

Πρόσφατα, η Εθνική Τράπεζα ανακεφαλαιοποίησε την Εθνική Ασφαλιστική με 500 εκατ. ευρώ, ήταν μια από τις πιο μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου που χρειάστηκε τα τελευταία χρόνια να καταβάλει για να καλύψει τη θυγατρική της.

Εάν όμως η Εθνική Τράπεζα πωληθεί σε τράπεζα του εξωτερικού, όπως φέρεται να θέλει η τρόικα, πού θα βρεθεί επενδυτής να πληρώσει την αξία της Εθνικής Ασφαλιστικής;


Αν και είναι αρκετά νωρίς ακόμη, καλό είναι να αρχίσει να «βάζει με το νου» του κανείς, διάφορα εναλλακτικά σενάρια: δηλαδή, για παράδειγμα, τι μπορεί να μείνει και πώς από τη σημερινή Εθνική Ασφαλιστική, στην περίπτωση που πωληθεί η Τράπεζα…