Πρόστιμα 940.000 ευρώ στην Alapis!

Scripta Manent - Παρασκήνιο Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012 22:23
Πρόστιμα 940.000 ευρώ στην Alapis!

Πρόστιμα 940.000 ευρώ καλείται να πληρώσει η Alapis, συμφερόντων Λαυρεντιάδη, για παράβαση των διατάξεων περί χειραγώγησης επί της μετοχής της εταιρείας στο διάστημα από 4.1- 31.5.2010.

Τα πρόστιμα που επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επιμερίζονται ως εξής:

•    150.000 ευρώ στον  Λαυρέντη Λαυρεντιάδη
•    150.000 ευρώ στην εταιρεία «Alapis ΑΒΕΕ»
•    100.000 ευρώ στην εταιρεία «Guardian Trust ΧΑΕΠΕΥ»
•    100.000 ευρώ στον Νικόλαο Λαζαρίδη
•    100.000 ευρώ στον  Κωνσταντίνο Μπαλλή
•    100.000 ευρώ στην  Αικατερίνη Παπαδοπούλου
•    60.000 ευρώ στον  Πέτρο Παπαπέτρου
•    60.000 ευρώ στην  Ελένη Χαραλαμπίδου
•    50.000 ευρώ στην εταιρεία Vosivon Holdings Ltd
•    30.000 ευρώ στον  Νικόλαο Πράπα
•    30.000 ευρώ στην εταιρεία «Αγγελική Παναγιωτίδου και Σια ΕΕ»
•    10.000 ευρώ στην  Ευθαλία Κιοκπάσογλου