Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Η MIG στο μικροσκόπιο: Κακή χρονιά και... παρατήρηση 19

Scripta Manent - Παρασκήνιο Τρίτη, 02 Απριλίου 2013 07:51
Η MIG στο μικροσκόπιο: Κακή χρονιά και... παρατήρηση 19

Τα κρίση της ελληνικής οικονομίας και τα προβλήματα των επιχειρήσεων, αντανακλώνται ανάγλυφα στην πορεία του ομίλου MIG, ο οποίος κατέγραψε μεγάλες ζημιές. Τα βλέμματα στην παρατήρηση 19 του ορκωτού.

Ο τζίρος του ομίλου MIG, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, υποχώρησε κατά το 2012 σε 1,268 δισ. ευρώ από 1,318 δισ. ευρώ το 2011 και οι ζημίες -πάντα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες- ανήλθαν σε 1,259 δισ. από 348,874 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια υποχώρησαν στα 909,846 εκατ. από 1,437 δισ. ευρώ και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός υποχώρησε ελαφρά σε 1,679 δισ. από 1,690 δισ. ευρώ, δίνοντας μια μόχλευση κατά 1,84 των ιδίων.

Οι συνολικές υποχρεώσεις στα 2,856 δισ. από 2,824 δισ. , ενώ οι αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές υποχώρησαν αισθητά σε 107,468 εκατ. από 255 εκατ. το 2011.

Οι αμοιβές (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) στα 18,358 εκατ. ευρώ.

Η παρατήρηση 19 του ορκωτού

Ιδιαίτερο προβληματισμό έχει προκαλέσει στην αγορά η παρατήρηση 19 του ορκωτού ελεγκτή επί του ισολογισμού της εταιρείας. 

Ειδικότερα, αναφέρεται στην αναδιαπραγμάτευση τραπεζικού δανεισμού λόγω μη συμμόρφωσης με καθορισμένες ρήτρες υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων και συμβατικής λήξης βραχυπρόθεσμης δανειακής υποχρέωσης εντός των επόμενων 12 μηνών, που έχει ως επακόλουθο οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις να εμφανίζονται μεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό.