Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 11:00

Η Folli Follie Group ενώνει τις δυνάμεις της με τον ελβετικό όμιλο Dufry AG

Δελτίο τύπου
1Ο Οκτωβρίου 2012
 
1. Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η Folli Follie Group  ανακοινώνει ότι υπέγραψε συμφωνία για την πώληση ποσοστού 51% του κλάδου ταξιδιωτικού εμπορίου ο οποίος δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση καταστημάτων πωλήσεων αφορολογήτων ειδών στην ελβετική Dufry AG. Ειδικότερα, σε εκτέλεση της  υπογραφείσας συμφωνίας, η Folli Follie Group θα προβεί αμέσως σε απόσχιση του κλάδου του  ταξιδιωτικού εμπορίου ο οποίος θα εισφερθεί σε θυγατρική του ομίλου. Η απορροφούσα τον  κλάδο εταιρεία, στην οποία θα μεταφερθεί ο δανεισμός του κλάδου εξ ευρώ  € 335 εκατ.  θα προχωρήσει σε ισόποση αναχρηματοδότηση σύμφωνα με κοινοπρακτικά πρόγραμμα ομολογιακού  δανείου. Μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης, η Dufry AG θα αποκτήσει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας τον κλάδο εταιρείας αντί τιμήματος 200,5 εκατ. ευρώ και θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει το υπόλοιπο 49% σε τέσσερα χρόνια σε εύλογη εμπορική αξία. Συνεπεία της ανωτέρω συναλλαγής  και της εισροής  του τιμήματος, ο καθαρός  τραπεζικός δανεισμός της Folli Follie Group (εξαιρουμένων των συμβάσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων leasing) σχεδόν θα εξαλειφθεί.


Η Folli Follie Group θα ξεκινήσει αμέσως την διαδικασία απόσχισης του κλάδου ταξιδιωτικού  εμπορίου. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την απόσχιση του κλάδου και τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων.

2. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Η Dufry AG δραστηριοποιείται διεθνώς στο χώρο του ταξιδιωτικού εμπορίου με παρουσία σε 44 χώρες, με 1.200 καταστήματα σε αεροδρόμια, κρουαζιερόπλοια, λιμάνια και  άλλους τουριστικούς προορισμούς. Η Dufry AG, έχει αναπτύξει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο με μακροχρόνιες  συμβάσεις  παραχώρησης με αερολιμένες και άλλους παραχωρησιούχους. Αυτή η σύμπραξη στον τομέα του  ταξιδιωτικού εμπορίου προάγει την δραστηριότητα της Folli Follie Group σε ένα κορυφαίο  διανομέα ταξιδιωτικού εμπορίου διεθνούς επιπέδου.


Ο κλάδος του ταξιδιωτικού εμπορίου της Folli Follie Group είναι ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα και  λειτουργεί δυνάμει σύμβασης παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο πολύ μεγάλης διάρκειας. Συγκεκριμένα διαθέτει 111 καταστήματα σε επιφάνεια 18.380 τ.μ. και ένα ελκυστικό χαρτοφυλάκιο συμβάσεων παραχώρησης σε 46 σημεία πώλησης σε αεροδρόμια, λιμάνια και συνοριακούς σταθμούς της χώρας. Το 2011 η εν λόγω δραστηριότητα είχε κύκλο εργασιών € 291 εκατ. (ποσό το οποίο αντιπροσωπεύει σε ομιλική βάση ποσοστό 28,5% του συνολικού κύκλου εργασιών του ομίλου) εκ των οποίων άνω του 80% προήλθε από διεθνείς ταξιδιώτες. Η Dufry AG θα εντάξει την εν λόγω δραστηριότητα στις υφιστάμενες δραστηριότητές της και αναμένει να δημιουργήσει σημαντικές συνέργειες μέσω της αύξησης της απόδοσης ανά επιβάτη, βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου και αναδιοργάνωσης των λειτουργιών back-office.

3. ΑΜΙΓΩΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Το 2011 η δραστηριότητα αυτή είχε κύκλο εργασιών 291 εκατ. και EBITDA της τάξης των € 84,3 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,2% και 50%, αντιστοίχως, σε σχέση με το 2010. Στο Α' εξάμηνο του τρέχοντος έτους ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 116 εκατ. το EBITDA ανήλθε σε € 35,2 εκατ. περίπου με το περιθώριο να ανέρχεται σε 30,3%, σε σύγκριση με κύκλο εργασιών 114,8 και EBITDA 33,4 εκατ.  το Α' εξάμηνο του 2011.

Ως δημοφιλής τουριστικός προορισμός στη Μεσόγειο, η τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα ανθεκτική σε μια δύσκολη περίοδο για την τοπική οικονομία. Συνολικά, ο κλάδος του τουρισμού παράγει περισσότερο από το 80% του κύκλου εργασιών από
διεθνείς πελάτες. Το 2011 ο αριθμός των ξένων τουριστών στη χώρα αυξήθηκε κατά 9% και η Ελλάδα έλαβε περισσότερους από 16 εκατομμύρια τουρίστες, όχι μόνο από την Ευρώπη αλλά και απ' όλο τον κόσμο. Οι προοπτικές είναι επίσης θετικές με τον αριθμό των διεθνών αφίξεων τουριστών αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,5% ανά έτος.

4. ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΗΜΑ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ DUFRY AG

Ο Julian Diaz, Διευθύνων Σύμβουλος της Dufry AG, σχολίασε: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος για τη συναλλαγή, καθώς πιστεύω ότι αποτελεί ένα ακόμη μεγάλο βήμα προς  τα εμπρός στη στρατηγική μας για την εδραίωση στο χώρο του ταξιδιωτικού λιανικού εμπορίου, με έμφαση σε τουριστικούς προορισμούς και αναδυόμενες αγορές, με αποτέλεσμα την δημιουργία σημαντικής  αξίας για τους μετόχους μας.


Η περιοχή της Μεσογείου, και ιδίως η Ελλάδα, είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο με περισσότερο από το 80% των πωλήσεων να προέρχονται από  ταξιδιώτες διεθνών προορισμών.


Η δραστηριότητα αυτή είναι μια πολλά υποσχόμενη συνέργεια για τις υφιστάμενες  δραστηριότητες της Dufry AG στην περιοχή αυτή. Ο συνδυασμός ενός ελκυστικού και μεγάλης διάρκειας  χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων με ένα σημαντικό τουριστικό προορισμό και διαφοροποιημένα κανάλια πωλήσεων αφενός και τις πιθανές συνέργειες αφετέρου, κάνει αυτή την επιχείρηση πολύ ελκυστική.


Η Ελλάδα αναμένεται να παραμείνει ένας ελκυστικό ς τουριστικός προορισμός, ανεξάρτητα από την τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας, καθώς ο κλάδος του ταξιδιωτικού εμπορίου το έχει αποδείξει κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών. Η υψηλή απόδοση του κλάδου το 2011 με EBITDA ύψους 84 εκατ. ευρώ περίπου αντανακλά το γεγονός αυτό. Με πωλήσεις άνω του 80% προερχόμενες από διεθνείς πελάτες πρόκειται για μια διεθνή επιχείρηση με έδρα την Ελλάδα.


Είμαστε επίσης πολύ ευχαριστημένοι που θα έχουμε εφεξής ως συνέταιρο τον όμιλο Folli Follie Group. Ο συνδυασμός της τοπικής εμπειρίας της Folli Follie Group και η παγκόσμια εμβέλεια της Dufry AG θα αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα και για τις δύο εταιρείες, τους πελάτες, τους μετόχους, τους προμηθευτές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.


Θα ήθελα επίσης να χαιρετίσω την διοικητική ομάδα και τους 1.910 υπαλλήλους που εισέρχονται στον όμιλο Dufry AG με αυτή τη συναλλαγή. Ως ένας παγκόσμιος 'Ομιλος, η Dufry AG θα προσφέρει ελκυστικές προοπτικές και ευκαιρίες ανάπτυξης για τη νέα ομάδα».

5. ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΣ ΟΜΙΛΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ο κ. Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Folli Follie Group, δήλωσε: 
«Αυτή η συνέργεια μεταξύ του Ομίλου Folli Follie Group και Dufry AG είναι ένας ιδανικός συνδυασμός και για τους δύο Ομίλους. Πρόκειται για μια συμμαχία η οποία λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο σημαντικής αύξησης των εσόδων και της κερδοφορίας της δραστηριότητας μας στο ταξιδιωτικό εμπόριο και θα ενισχύσει την ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας και θα δημιουργήσει αξιοσημείωτες συνέργειες, ιδίως στους τομείς των προμηθειών και διανομής.


Με την συνεργασία μας με τον Όμιλο Dufry AG, αποκτήσαμε έναν ισχυρό εταίρο, ο οποίος δια της διεθνούς του παρουσίας θα μετατρέψει τον τοπικό ηγέτη του ταξιδιωτικού εμπορίου σε μια διεθνή επιχείρηση. Η εν λόγω συμφωνία θα έχει σημαντικό αντίκτυπο και θα αναμορφώσει ριζικά την χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου μας.


Η συνέργεια αυτή αποτελεί απόδειξη εμπιστοσύνης στο επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα και υποστηρίζει τις προσπάθειες της χώρας μας για την προσέλκυση νέων διεθνών επενδύσεων. Ευελπιστούμε ότι το παράδειγμα μας θα ακολουθήσουν και άλλοι.
Η νέα αυτή επιχειρηματική συμφωνία όχι μόνο διασφαλίζει τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας αλλά θα δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας με τη διεθνή επέκταση».