Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012 18:30

Μυτιληναίος-S&Β: Δεν προχώρησε το deal για τον βωξίτη

Δεν κατέστη τελικά δυνατή η επίτευξη τελικής συμφωνίας, για τη σταδιακή απόκτηση της δραστηριότητας βωξίτη της Βιομηχανικά Ορυκτά S&B στην Ελλάδα, από την Αλουμίνιον, 100% θυγατρική εταιρία του ομίλου Μυτιληναίος.

Οι δύο εισηγμένες εταιρείες ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό ότι, μετά το πέρας εκτενούς due diligence, διαδικασία που περιλάμβανε οικονομικό, νομικό, φορολογικό και τεχνικό έλεγχο των προς συγχώνευση μερών, καθώς και διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη τελικής συμφωνίας για τη σταδιακή απόκτηση της δραστηριότητας βωξίτη της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά στην Ελλάδα από την Αλουμίνιον, 100% θυγατρική εταιρία της Μυτιληναίος, όπως αυτή είχε ανακοινωθεί την 8η Νοεμβρίου 2011.

Οι δύο εταιρείες, αξιολογώντας τις προκλήσεις που προκύπτουν από το εγχώριο και διεθνές οικονομικό περιβάλλον, εξακολουθούν να διερευνούν τρόπους για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των  δραστηριοτήτων εξόρυξης βωξίτη, ενώ θα συνεχίσουν απρόσκοπτα την εμπορική τους συνεργασία.