Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013 15:46

Πειραιώς: Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς για τη χρήση του 2012.
Σε σημεία της ομιλίας του ο Πρόεδρος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Μιχάλης Σάλλας, αναφέρθηκε στη στρατηγική και τις προτεραιότητες του Ομίλου, λέγοντας ειδικότερα:
«Με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ένας υπερεικοσαετής κύκλος ανάπτυξης του τραπεζικού μας συστήματος έκλεισε.  Στη διάσωση και αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος σημαντική ήταν η συνεισφορά της ΤτΕ η οποία, με τη συνδρομή της κυβέρνησης τους τελευταίους δώδεκα μήνες, διαμόρφωσε μια περισσότερο ανταγωνιστική δομή.  Το τραπεζικό σύστημα λοιπόν περνάει σε μια νέα εποχή.
Η Τράπεζα Πειραιώς, μετά από μια σειρά επιλογών στα πλαίσια της στρατηγικής που χάραξε ήδη από το 2010, τότε που ζήτησε την εξαγορά της ΑΤΕ και του ΤΤ από το Δημόσιο, πέτυχε τους 12 τελευταίους μήνες να υπερδιπλασιάσει το ενεργητικό και τα μεγέθη της και να γίνει η μεγαλύτερη τράπεζα στην ελληνική αγορά με μερίδιο 29% περίπου στις καταθέσεις και τις χορηγήσεις.  
Ο σχεδιασμός του Ομίλου προβλέπει την ουσιαστική παρέμβαση της Τράπεζας Πειραιώς σε τρία κυρίως επίπεδα: 1) Στη διασφάλιση ρευστότητας στην αγορά. 2) Στην  αναδιάρθρωση και διαχείριση, με σύγχρονες μεθόδους, των επισφαλών απαιτήσεων με στόχο την επιβίωση των επιχειρήσεων και  3) στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης με ανταγωνιστικότερους όρους και χαμηλότερο ύψος επιτοκίων.
Θα κάνουμε ότι είναι δυνατό για να διασφαλίσουμε ρευστότητα για τις ελληνικές επιχειρήσεις.  Ελπίζουμε η πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών να είναι σύμμαχος μας στην προσπάθεια αυτή.  Η άντληση πόρων από το Ευρωσύστημα θα πρέπει σταδιακά να περιορίζεται έως ότου μηδενιστεί πλήρως.  Πρέπει όμως, πάση θυσία, να αντλήσουμε πόρους από τις διεθνείς αγορές και να πείσουμε τους πολίτες για επιστροφή των καταθέσεων στην ελληνικές τράπεζες.  Για την αναδιάρθρωση και τη διαχείριση των επισφαλών δανείων σχεδιάζεται από τον Όμιλο μία συνολικότερη παρέμβαση. Σχεδιάζεται η ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου στα θέματα αυτά φορέα, όχι κατ’ ανάγκη ενταγμένου στα στενά πλαίσια του Ομίλου.

ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ – ΝΕΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.
Ο φορέας αυτός θα είναι σε θέση να παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν προβλήματα με την τραπεζική τους χρηματοδότηση και θα τους παρέχει συνολικές λύσεις, ώστε να είναι δυνατό να επανέλθει σε ανταγωνιστική λειτουργία μεγάλο μέρος του επιχειρηματικού δυναμικού της χώρας που βιώνει τις συνέπειες της κρίσης και της παρατεταμένης ύφεσης.  
Στην περίπτωση που φορέας αυτός θα είναι η Γενική Τράπεζα θα πραγματοποιηθεί Αύξηση Κεφαλαίου της Γενικής, με την παροχή δικαιωμάτων συμμετοχής κατά προτεραιότητα στους ιδιώτες μετόχους που αποτελούν το 20% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς.
Το τρίτο επίπεδο  παρέμβασης είναι αυτό της στήριξης της ανάπτυξης μέσα από τη χρηματοδότηση της υγιούς επιχειρηματικότητας. Προτεραιότητα θα δώσουμε σε κλάδους και επιχειρήσεις που παρουσιάζουν δυναμισμό και προοπτικές ώστε να συμβάλουν άμεσα στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και νέων εισοδημάτων, όπως οι εξαγωγικές και οι τουριστικές δραστηριότητες, η υποκατάσταση εισαγωγών, τα μεγάλα και μικρά επενδυτικά έργα και ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας».
Ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς αναφερόμενος προς τους μετόχους για την πορεία και τους στόχους τα δύο προσεχή χρόνια, προέβλεψε ότι το 2015 θα είναι μια χρονιά κερδοφόρα για την Τράπεζα Πειραιώς.
Τέλος, κλείνοντας την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, ο κ. Σάλλας συνεχάρη και ευχαρίστησε τα στελέχη και το προσωπικό του Ομίλου, παλαιούς και νέους, για το επίπεδο και την ανταπόκρισή τους στις δύσκολες απαιτήσεις της ενοποίησης των νέων τραπεζών και δικτύων στην Τράπεζα Πειραιώς.
Στο μεταξύ ο  Διευθύνων Σύμβουλος και CEO της Τράπεζας Πειραιώς  κ. Σταύρος Λεκκάκος αναφέρθηκε αναλυτικά στα πεπραγμένα του 2012, και στην ανασυγκρότηση της Τράπεζας Πειραιώς μετά τις πρόσφατες εξαγορές και συγχωνεύσεις.  

ΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.
Ο κ. Λεκκάκος ανέφερε ότι έως το τέλος του 2013 θα έχουν πλήρως ενσωματωθεί στην Τράπεζα Πειραιώς οι νέες τράπεζες και τα δίκτυα που αποκτήθηκαν, ενώ υπογράμμισε ότι ήδη πριν από ένα μήνα  πραγματοποιήθηκε η απορρόφηση της ΑΤΕ και μόλις χθες της κυπριακής Ελληνικής Τράπεζας.

Αναφερόμενος τέλος ο κ. Λεκκάκος στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Ομίλου Πειραιώς τόνισε:

•    την ισχυρή κεφαλαιακή θέση με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας των κύριων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1 EBA) στο 14,5%, δηλαδή:
-  τον υψηλότερο δείκτη μεταξύ των συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα
- τον 6ο καλύτερο αντίστοιχο δείκτη στην Ευρώπη.
•    την ύπαρξη σημαντικά υψηλού δείκτη συσσωρευμένων προβλέψεων προς δάνεια (15,3%) έναντι επιπέδου 12,6% για το σύνολο της ελληνικής αγοράς.
•    Τον  ιδιαίτερα ικανοποιητικό  δείκτη  δανείων προς καταθέσεις Ομίλου στο 115% (113% για την Ελλάδα).
•    τη χαμηλότερη μεταξύ του ανταγωνισμού έκθεση σε (καθαρή) χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα (στο 12,5% του ενεργητικού του).Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Μότορ Όιλ: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών