Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012 12:28

INTRASOFT International: Νέο έργο 1,2 εκατ. ευρώ στο Τατζικιστάν

Λουξεμβούργο, 25 Σεπτεμβρίου 2012 -- Η INTRASOFT International, η κορυφαία Ευρωπαϊκή εταιρεία με αποδεδειγμένα επιτυχή εμπειρία 20 ετών στην ευρωπαϊκή αγορά των υπηρεσιών Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνιών, ανέλαβε το έργο -αξίας 1,2 εκ. ευρώ- δημιουργίας Ενιαίας Πύλης (Single Window) για διαδικασίες εξαγωγών, εισαγωγών και διαμετακόμισης στη Δημοκρατία του Τατζικιστάν. Το έργο, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 22 μήνες, είναι το 4ο Single Window / e-Trader  έργο στον χώρο των Τελωνείων που υλοποιεί η INTRASOFT International παγκοσμίως.
Το έργο αυτό επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της INTRASOFT International παγκοσμίως στην ανάληψη, υλοποίηση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων για τα Τελωνεία, καθώς και στην παροχή αντίστοιχων συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει την επιτυχή, μακρόχρονη, διεθνή δραστηριότητα της εταιρίας. Στον τομέα αυτό, η INTRASOFT International προσφέρει -εδώ και δέκα χρόνια- λύσεις στη διασύνδεση εμπόρων με κρατικές υπηρεσίες και ειδικά στον χώρο των τελωνείων, έχοντας υλοποιήσει συνολικά περίπου σαράντα (40) έργα σε τελωνεία σε περισσότερες από είκοσι (20) χώρες παγκοσμίως.

Στα πλαίσια του έργου αυτού, η INTRASOFT International θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει ένα Single Window πληροφοριακό σύστημα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε., το οποίο θα επιτρέπει στους εμπλεκόμενους στο εμπόριο και τις μεταφορές (εισαγωγές, εξαγωγές και διαμετακόμιση) να έχουν ένα ενιαίο σημείο εισόδου (Single Window), για να καταθέτουν και να ανακτούν όλα τα απαραίτητα -από τις διάφορες Αρχές και Υπηρεσίες- έγγραφα και πληροφορίες. Το Single Window σύστημα θα αναλάβει την αυτοματοποίηση των επικοινωνιών μεταξύ αυτών των Αρχών και Υπηρεσιών και επιπλέον τη διαβίβαση  των εγκρίσεων και των σχετικών πληροφοριών από τις Κυβερνητικές Αρχές στους εμπόρους και τους  εκτελωνιστές.

 Ο σκοπός του έργου είναι η διευκόλυνση του εμπορίου,  η βελτιστοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και η μείωση διοικητικών εμποδίων για την προετοιμασία των πληροφοριών και των εγγράφων που απαιτούνται για τις τελωνειακές διατυπώσεις, μέσω της δημιουργίας ενός μηχανισμού αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών. Η βελτιστοποίηση και η επιτάχυνση των διαδικασιών δεν θα σημαίνει μόνο μείωση του κόστους για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη -εμπόρους, εκτελωνιστές και υπηρεσίες- αλλά και μείωση της τιμής για τους τελικούς καταναλωτές των προϊόντων.

 Ο Διευθύνων Σύμβουλος της INTRASOFT International, κ. Αθανάσιος Κωτσής, δήλωσε: «Για ακόμα μία φορά, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με αυτή τη νέα διεθνή επιτυχία της εταιρίας μας, προσθέτοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στη στρατηγική της διεθνούς επέκτασης της δραστηριότητάς μας. Είμαστε επιπρόσθετα υπερήφανοι, γιατί η ανάθεση της εν λόγω σύμβασης ενδυναμώνει τη θέση μας στις κάθετες αγορές και ενισχύει τη δυνατή συσσωρευμένη εμπειρία μας στην υλοποίηση πληροφοριακών έργων στο στρατηγικό για την INTRASOFT International χώρο των έργων Ενιαίας Πύλης (Single Window). Η επιλογή της εταιρίας μας για την ανάληψη ενός τέτοιου έργου στο Τατζικιστάν αποδεικνύει ξεκάθαρα την ηγετική μας θέση παγκοσμίως στην ανάληψη, υλοποίηση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων για τα Τελωνεία.»