Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013 09:51

Coca-Colla Hellenic: Αποτελέσματα δ' τριμηνου και έτους

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΥΣ