Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013 16:15

Νέο Δ.Σ. της ΔΕΔΔΗΕ

Τη συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου της – κατά 100% θυγατρικής της ΔΕΗ – Εταιρείας «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)», μετά την από 19/2 εκλογή του, ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση  εξελέγη το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., το οποίο στη συνέχεια συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως ακολούθως:

- Κόλλιας Γεώργιος του Αθανασίου, Μηχανολόγος– Ηλεκτρολόγος, Μηχανικός, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

- Ζακολίκος Χρήστος του Παυσανία, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός , ως Αντιπρόεδρος

- Μιχαλόπουλος Σαράντης του Βασιλείου, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,

- Παπαδόγγονα Σταματίνα του Γρηγορίου, Δημόσιος Υπάλληλος,

- Χάλαρης Γεώργιος του Αντωνίου, Ηλεκτρολόγος,

- Χατζησταυρόπουλος Ιωάννης του Νικολάου, Μηχανολόγος Μηχανικός,
ως μέλη.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα συμπληρωθεί με ένα μέλος ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, που θα εκλεγεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας.